Přejít k hlavnímu obsahu

Etický kodex dodavatele

Etický kodex dodavatele společnosti Air Liquide

Společnost Air Liquide se řídí kodexem chování, etikou a sociálními a ekologickými předpisy.
Vzhledem k těmto pravidlům a předpisům je každý dodavatel Air Liquide povinen dodržovat

tyto etické normy včetně vlastních zaměstnanců a sudodavatelů.

Etický kodex dodavatele společnosti Air Liquide

PDF - 100.59 KB

Air Liquide Supplier Code of Conduct

PDF - 147.34 KB

Proti korupcii vnútropodnikový kódex správania

PDF - 202.82 KB

Anti-Corruption In-house Code of Conduct

PDF - 75.6 KB