Přejít k hlavnímu obsahu

Kapalný dusík - ALIGAL™ 1

(LIN)

Jako inertního plynu je velmi běžně používán ve styku s potravinami, aby se zabránilo oxidaci. Zkapalněný je nejpoužívanější jako kryogenní kapalina, pro zchlazení, zmrazení nebo skladování.

Kvalita

V našich laboratořích v Polsku je kvalita zajištěna kontinuálně on-line analýzou procesů a individuální analýzou každého tankeru a to jak před a tak po plnění.

Produkce a distribuce

Dusík (N2) obsahuje 78% zemské atmosféry. Komerčně dostupný kapalný dusík se vyrábí ve velkých kryogenních dělících jednotkách vzduchu, kde se čistí normální atmosférický vzduch a následně je stlačený a zchlazený expanzí vytvořenou zkapalněným vzduchem, který se následně rozdělí frakční destilací při kryogenních teplotách.

Kapalný dusík je skladován a přepravován ve speciálních vakuově izolovaných nádržích a cisternách při teplotě v rozmezí -196°C až -155°C a odpovídajícím tlaku v rozmezí od atmosférického tlaku do 20 bar.

Nádrže a cisterny nemají chladicí systémy pro udržení vnitřní teploty, tedy teplo může způsobit var kapaliny a zvýšení tlaku v nádrži. Automatické systémy ventilují všechen přetlak. Obecně platí, že kapalný dusík se dopravuje za studena při nízkém tlaku. Tanky pro zákazníky můžou mít nízký nebo vysoký tlak, v závislosti na aplikaci. Kryogenní uživatelé mají nízké tlakové nádoby (5 barů nebo menší) a obchodní společnosti s použitím dusíku jako plynu mívají vyšší tlakové nádoby (až 20 MPa).

Vlastnosti

 • chladivo: N2
 • teplota: -196°C
 • skladování: kapalně při 1.5 bar
 • použití: kapalný nebo plynný
 • latentní teplo: 198.4 kJ/kg (vypařování)
 • specifické teplo plynu: 1.04 kJ/(kg.°C)

Plynný dusík je ...

 • bez chuti, bez zápachu, bezbarvý,
 • nehořlavé a chemicky inertní kromě velmi vysokých teplot
 • pouze mírně rozpustný ve vodě.

Kapalný dusík je ...

 • může existovat ve formě kapaliny při atmosférickém tlaku a teplotě - 196°C,
 • absorbuje velké množství tepla když se vypařuje - 420 kJ na kg v účinném systému,
 • má velmi vysokou rychlost přenosu tepla kvůle své extrémně nízké teplotě.

Využívaná technická zařízení

Náše standardní kryogenní zařízení lze použít v polyvalentně a flexibilně ve Vašem procesu výroby.

Služby

Chtěli byste zvýšit produktivitu, zjednodušit spravování vašich dodávek plynu a zlepšit výnos vašich procesů nebo produkce? Rovněž musíte splňovat vyšší bezpečnostní standardy, aby byly v souladu s předpisy a řešit požadavky na životní prostředí? Air Liquide vám nabízí plné spektrum služeb, které vyhovují vašim potřebám.