Přejít k hlavnímu obsahu

Kapalný oxid uhličitý - ALIGAL™ 2

(LCO2)

LCO2 se používá v potravinářském odvětví, jako kryogenní kapalina na chladící nebo mrazící operace nebo jako suchý led pro regulaci teploty při distribuci potravin.

Kvalita

Kapalný oxid uhličitý se dodává do potravinářského průmyslu a do průmyslu pro zpracování a výrobu nápojů. V současnosti má nejpodrobnější a přísnou specifikaci produktu ze všech ostatních běžných kapalných plynů. Air Liquide převzala vedoucí úlohu v každé fázi výroby této specifikace, která je nyní akceptovaná vedoucími úřady po celém světě, a který se stane novou evropskou normu pro emise CO2 v řádném termínu.

Vlastnosti

 • chladivo: CO2
 • teplota: -80°C (suchý led)
 • skladování: kapalně při -20°C a 20 bar
 • použití: pevný nebo plynný
 • latentní teplo: 571.3 kJ/kg (sublimace)
 • specifické teplo plynu: 0.85 kJ/(kg.°C)

Plynný CO2 je …

 • bez chuti, bez zápachu, bezbarvý,
 • nehořlavý a relativně inertní za sucha,
 • vysoce rozpustný ve vodě, tvoří kyselinu uhličitou (H2CO3),
 • asi 11/2 krát hustší než vzduch,
 • přírodní bakteriostatikum.

Kapalný CO2 je …

 • nemůže existovat při atmosférickém tlaku,
 • "bliká" ve směsi chladného plynu a pevné látky CO2 (suchý led), pokud je bez tlaku,
 • má vlastnosti rozpouštědel podobné hexanu,
 • se stává "superkritickým" když se čerpá a zahřívá nad kritickým bodem - ještě lepší rozpouštědlo.

Pevný CO2 (suchý led)

Suchý led je pevná forma oxidu uhličitého. Je bezbarvý, bez zápachu, nehořlavý, mírně kyselý. Přirozeným jevem je, že pevný CO2 (-78°C) sublimuje do chladného plynu. Tato atmosféra chladného plynu umožňuje uchování chlazených a mražených výrobků. Pevný CO2 je účinným (150 frigorií na kilogram při teplotě -78°C) a autonomním zdrojem chladu, a to bez jakéhokoliv zbytku po sublimaci.

Je k dispozici v různých formách:

 • sníh jako důsledek poklesu tlaku kapalného CO2,
 • ALIGAL™ suchý led: suchý led vznikající ze sněhu zhutněného v blocích, plátcích nebo tyčinek.

Využívána technická zařízení

Náše standardní kryogenní zařízení lze použít v polyvalentně a flexibilně ve Vašem procesu výroby.

Služby

Chtěli byste zvýšit produktivitu, zjednodušit spravování vašich dodávek plynu a zlepšit výnos vašich procesů nebo produkce? Rovněž musíte splňovat vyšší bezpečnostní standardy, aby byly v souladu s předpisy a řešit požadavky na životní prostředí? Air Liquide vám nabízí plné spektrum služeb, které vyhovují vašim potřebám.