Přejít k hlavnímu obsahu

ALIGAL™ Stlačené plyny

Linka vytvořená exkluzivně tak, aby odpovídala zvláštním požadavkům na kvalitu v potravinářském průmyslu

ALIGAL™ je mezinárodní síť potravinářských plynů, speciálně vytvořená pro zpracování a balení potravin. Tyto produkty se dodávají jako jednotlivé láhve, které jsou vybaveny RPV-NRV ventily a jsou označeny v souladu s PN-EN 1089-3 standardy a datem expirace.

S možností ALIGAL™ je Air Liquide tím pravým partnerem všech vašich projektech. Nabízíme vám veškeré podpory, odbornosti, procesní znalosti a průmyslné osvědčené postupy a „know-how“, které potřebujete pro implementaci nejlepších řešení, aby vyhovovali vašim provozním a kvalitativním požadavkům.

Který plyn?

ALIGAL™ je řada plynů nebo směsí z plynů. Níže naleznete přehled různých ochranních vlastností plynů:

Dusík (N2)

Dusík se používá k "vytěsní a nahrazení kyslíku" v balíčku před tím, než je uzavřen. To zabraňuje oxidaci barviva, příchutě a / nebo mastných kyselin. Dusík je inertní, bez zápachu, a má nízkou rozpustnost ve vodě a tucích. Nemá žádný přímé bakteriostatické nebo fungistatické vlastnosti.

Oxid uhličitý (CO2)

Oxid uhličitý je bakteriostatická a fungistatická látka - zpomaluje a snižuje proliferaci aerobních bakterií a plísní, zejména v nepřítomnosti kyslíku. Je účinný při koncentracích nad 20% v atmosféře. Nemá žádný stimulační účinek na patogenní organismy. CO2 je velmi rozpustný ve vodě a tucích. Tato vlastnost může podporovat rozvoj lehce nakyslé chuti, pokud používání CO2 není správně řízeno. Může také způsobit film na balených výrobcích vedoucí ke zhroucení. Může to být buď nedostatek nebo cílený účinek.

Kyslík (O2)

Obecně platí, že kyslík je nežádoucí element. V některých aplikacích se však používá jako složka v plynných směsích. Používá se zejména pro udržení červené barvy masa. Zabraňuje také šíření přísných anaerobních organismů (např. pro čerstvé ryby).

Argon (Ar)

Argon je chemicky inertní plyn bez chuti a zápachu. Jedná se o "těžší" plyn než dusík, a slouží k ochraně citlivých výrobků, jako je víno. Nicméně je dvakrát více rozpustný než dusík. Argon má stejné vlastnosti jako dusíku a nemá vliv na mikroorganismy v jakékoliv větší míře. Z tohoto důvodu, může být používán v ochranné atmosféře pro nahrazení dusíku ve většině aplikací. Jeho rozpustnost (dvakrát větší než u dusíku) a některé molekulární charakteristiky zajišťují zvláštní vlastnosti pro použití u ​​zeleniny. Za určitých podmínek zpomaluje metabolické reakce a výrazně snižuje dýchání.

Oxid dusný (N2O)

Oxid dusný má pěnící účinek a může být použity jako hnací plyn v aerosolních balení. N2O je bakteriostatický a fungistatický prostředek, ale na rozdíl od CO2 není okyselující. Zabraňuje vylučování etylenu v zrajícím ovoci. Nevýhoda: skleníkový efekt.

Služby

Chtěli byste zvýšit produktivitu, zjednodušit spravování vašich dodávek plynu a zlepšit výnos vašich procesů nebo produkce? Rovněž musíte splňovat vyšší bezpečnostní standardy, aby byly v souladu s předpisy a řešit požadavky na životní prostředí? Air Liquide vám nabízí plné spektrum služeb, které vyhovují vašim potřebám.