Přejít k hlavnímu obsahu

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní list je navržen tak, aby poskytl správné postupy pro manipulaci nebo práci s plyny a směsí plynů.

Bezpečnostní list obsahuje informace jakými jsou fyzikální údaje (bod tání, bod varu, bod vzplanutí atd.), toxicita, zdravotních účinky, první pomoc, reaktivita, skladování, likvidace, ochranní pomůcky a postupy úniku.

Kliknutím na kategorii plynu se dostanete k jeho bezpečnostnímu listu: